Prenájom jednej reklamnej plochy:
Doba prenájmu: Cena za stranu:
1 – 6 mesiacov 100 € / mesiac
7 – 12 mesiacov   90 € / mesiac
13 a viac mesiacov   80 € / mesiac
Prenájom dvoch a viac reklamných plôch:
Doba prenájmu: Cena za stranu:
1 – 6 mesiacov   90 € / mesiac
7 – 12 mesiacov   80 € / mesiac
13 a viac mesiacov   70 € / mesiac
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

 

Stiahnite si cenník.pdf

Zvýhodnenie pre neplatcov DPH: k cene bez DPH je potrebné prirátať 10 %-nú prirážku a to je koncová cena (napr.: koncová cena pre neplatiteľa DPH za jednu stranu pri prenájme na 1 – 6 mesiacov je 110 € / mesiac)

V cene za prenájom nie je zahrnuté vyhotovenie reklamného motívu (fólia, papier, PVC plachta) a jeho montáž. Cena za motív je veľmi rôznorodá a závisí na dĺžke prenájmu, ako aj na prípadnej zmene motívov, atď. Je potrebné ju konzultovať osobne, po presnom charakterizovaní prenájmu.