BY 03b

by_03_pb_za_b

by_03_pb_za_d

by_02_m

Umiestnenie:

Hlavný cestný ťah Poprad – Žilina – Bratislava – Česka Republika
Medzinárodný cestný ťah E50 E75 E442
Cesta I/61

Druh Billboardu:

Obojstranný billboard
Euroformát: 5,1 m x 2,4 m

Viditeľnosť:

cca 190 metrov

Najvyššia povolená rýchlosť:

90 km/h