RK 03a

rk_03_rk_bb_b

rk_03_rk_bb_d

rk_03_m

Umiestnenie:

Hlavný cestný ťah Ružomberok – Banská Bystrica
Medzinárodný cestný ťah E77
Cesta I/59 – Mesto Ružomberok – mestská časť Biely Potok

Druh Billboardu:

Obojstranný billboard
Euroformát – zmenšený: 4,35 m x 2,05 m

Viditeľnosť:

cca 200 metrov

Najvyššia povolená rýchlosť:

50 km/h