RK 03a

Cestný ťah: I/59
Viditeľnosť: 200 m
Formát: Euroformát zmenšený 4,35 x 2,05 m

RK 04a

Cestný ťah: I/59
Viditeľnosť: 200 m
Formát: Euroformát zmenšený 4,35 x 2,05 m

RK 03b

Cestný ťah: I/59
Viditeľnosť: 250 m
Formát: Euroformát zmenšený 4,35 x 2,05 m

RK 04b

Cestný ťah: I/59
Viditeľnosť: 150 m
Formát: Euroformát zmenšený 4,35 x 2,05 m